“หวัดลงคอ” อาการเป็นยังไง ควรดูแลตนเองอย่างไรดี?

หวัดลงคอมักมีอาการ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล และมีไข้ เมื่อเชื้อหวัดลามลงไปในคอจึงทำให้เกิดอาการคออักเสบและเจ็บคอได้ – จะรักษาได้อย่างไร?