หยุด! ปรุงโรค”ไต”ให้ตัวเรา

หากคุณกำลังมีพฤติกรรมชอบ “ปรุงซ้ำ” เป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ ระวัง! คุณกำลังอาจเสี่ยงเป็น “โรคไต” โดยไม่รู้ตัว