“สไตรีน” สารอันตรายก่อมะเร็ง

เนื่องจากสถานการณ์โรงงานผลิตเม็ดพลาสติด ย่านกิ่งแก้วถูกไฟไหม้ ส่งผลให้สารสไตรีนโมโนเมอร์ ออกมาปนเปื้อนในอากาศของพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อถูกเผาไหม้ สารดังกล่าวจะกลายเป็นสารสไตรีนและสารเบนซิน ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายและเป็นสารก่อมะเร็ง