สัญญาณเตือน อาการเหล่านี้เสี่ยง “โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ”

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นซ้ำได้! ไม่รักษาอาจเสี่ยงไตวาย! หากคุณมีอาการปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะขุ่น มีเลือดปน ปวดบั้นเอว ควรรีบมาพบแพทย์