สัญญาณเตือน คุณอาจเสี่ยง “มีลูกยาก”

สาเหตุเกี่ยวกับการมีบุตรยาก ไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากพฤติกรรมต่างๆ และอาการเตือนบางอย่างที่ร่างกายแสดงออกมา