สัญญาณอันตราย! อาการแบบไหน ที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องระวัง?

ผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเกิดภาวะติดเชื้อจะเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนปกติ และมักมีโรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต-อัมพฤกษ์