“สมาร์ทโฟนซินโดรม” ภัยสุขภาพของคนติดหน้าจอ

การเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานมีผลเสียต่อสายตา แต่นั่นไม่ใช่ข้อเสียเพียงอย่างเดียว สมาร์ทโฟนซินโดรม ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นๆ อีกด้วย