“วูบ” ขณะออกกำลังกาย อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต!

เคยเป็นกันไหม ออกกำลังกายแล้วเกิดอาการวูบ หรือมึนหัว วิงเวียนเหมือนจะล้มลง? สาเหตุเกิดจากอะไร? มาเช็กความเสี่ยงของคุณกัน