วิตามิน D ดีอย่างไร? ทำไมสำคัญกับร่างกาย

วิตามินดี นอกจากจะช่วยเรื่องความแข็งแรงของกระดูกแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของ covid-19 ได้