วัดความดันโลหิตที่บ้าน ทำอย่างไร?

เตรียมตัวก่อนการวัดความดัน และจัดท่านั่งให้ถูกต้อง โดยการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ควรวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน