วัคซีนโควิดมีกี่ชนิด?

การคิดค้นวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีการผลิตวัคซีนหรือที่มาของวัคซีนมีหลายวิธีการ เพื่อต่อต้านไวรัส SAR—CoV-2 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อไปก่อโรคได้ มาทำความรู้จักวัคซีนป้องกันโควิดแต่ละประเภทกัน