วัคซีนเด็กในยุค COVID-19

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ปกครองหลายท่านอาจมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงจากการเดินทางมารับวัคซีนที่โรงพยาบาล แต่ถ้าหากเลื่อนการฉีดวัคซีนในอายุที่ควรได้รับ อาจเพิ่มโอกาสการติดเชื้อในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งอาจทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนนัดการรับวัคซีน สามารถพิจารณาตามแนวทางของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ดังนี้

คำแนะนำการให้วัคซีนสำหรับเด็ก ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19

ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ได้จัดพื้นที่แยกสำหรับเด็กที่มารับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การตรวจสัญญาณชีพ รวมไปถึงพื้นที่นั่งรอและห้องตรวจ  เพื่อลดการสัมผัสกับเด็กป่วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรการและแนวทางของโรงพยาบาลในการดูแลเรื่องความปลอดภัยสำหรับบุตรหลานที่รักของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันกุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์อาคาร 1 ชั้น 2 โทร 1728 ต่อ 10214

ข้อมูลสุขภาพ บทความทางการแพทย์ บทความแนะนำ แม่และเด็ก
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ