ลดเค็มสักนิด เพื่อสุขภาพไตที่ดี

การกินเค็มมากๆ จะส่งผลเสียต่อไตของเรา นอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพไตของเราแล้ว การกินเค็มมากๆ จะทำให้เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ เหล่านี้!