รู้ไหม? พฤติกรรมแบบนี้ เสี่ยง! ไขมันพอกตับ

ชอบกินแต่ของหวาน ของมัน ของมีแป้งเยอะ และชอบดื่มแอลกอฮอลล์เป็นประจำ! คุณอาจกำลังเสี่ยงเป็น “ไขมันพอกตับ” โดยไม่รู้ตัว