รู้ไหม!!! ผู้ใหญ่ก็เป็นหัดได้

โรคหัดมักพบในผู้ป่วยเด็กเล็ก แต่สามารถพบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน! อาการจะคล้ายโรคหวัด หากมีภาวะแทรกซ้อน อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้!