รู้ไหม!!! ผู้ใหญ่ก็เป็นหัดได้

 

รู้ไหม!!! ผู้ใหญ่ก็เป็นหัดได้

หากมีภาวะแทรกซ้อน อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

โรคหัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ง่ายมาก ผ่านทางลมหายใจ การสัมผัส ซึ่งเชื้อไวรัสโรคหัดจะแพร่ระบาดจากละออง ไอ จาม ของคนไข้ที่กระจายอยู่ในอากาศ

 

อาการของโรคหัด จะคล้ายโรคหวัด มีอาการคัดจมูก ไอ จาม และมีไข้สูง รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อย ปวดเมื่อย ไม่อยากอาหาร เป็นต้น แต่สำหรับอาการเด่นๆ ของโรคหัดจะมีดังนี้

  • มีจุดสีเทาขาวภายในกระพุ้งแก้ม

  • มีผื่นสีน้ำตาลแดงขึ้นตามร่างกาย โดยเริ่มจากศีรษะ คอ และลามไปตามร่างกาย

  • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคันจากผื่นร่วมด้วย

 

โดยภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหัด อาจเป็นได้ทั้งความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หรือความผิดปกติในระบบประสาท เช่น ภาวะสมองอักเสบ แม้จะมีโอกาสเกิดได้น้อย แต่ก็ถือว่าอันตรายมาก

 

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์