รู้หรือไม่?! ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน ระวังเสี่ยงโรคติดต่อได้นะ!

ระวัง! โรคเหล่านี้สามารถติดต่อกันได้ โดยการดื่มน้ำแก้วเดียวกัน หรือรับประทานอาหารจากช้อนเดียวกัน นอกจากโควิด-19 แล้วมีโรคอะไรอีกบ้าง?