รากฟันเทียม – Implant

การใส่รากฟันเทียม วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใส่ฟัน รักษาทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยทันตแพทย์จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล