รับประทานอย่างไร ? เมื่อเป็นโรคกระเพาะ

โรคกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องโดยส่วนมากจะมีอาการ ปวดเสียด จุก และแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ ปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือช่วงท้องว่าง เป็นต้น