ระวัง!! ผลกระทบทางใจ จากเหตุสงครามก่อการร้าย

เหยื่อจากเหตุสงคราม ก่อการร้าย ระวัง! สี่ยงต่อภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง PTSD คนใกล้ตัวต้องคอยเฝ้าระวัง