ระดับน้ำตาลในเลือดดูอย่างไร?

ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ (ปกติ 70-100 mg/dL) แต่หากค่าที่ได้สูงกว่า 100 mg/dL ขึ้นไปอาจเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน