ยาและสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดบ้านช่วงโควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด การมียาหรืออุปกรณ์จำเป็นเหล่านี้ติดบ้านไว้ ถือเป็นการดูแลตนเองอย่างหนึ่ง แม้ว่าจะไม่มีอาการป่วยก็ควรมีติดบ้านไว้