มีไข้สูง ระวังป่วย… Covid-19, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก

ช่วงนี้หาก มีไข้สูง อาจป่วยเป็น… Covid-19 ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องระวัง!