มารู้จัก “โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด” กันเถอะ

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของความพิการแต่กำเนิดทั้งหมด เด็กทุกๆ 8 คน จากหนึ่งพันคน มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการ