มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยร้ายที่ป้องกันได้ – อาการและวิธีการรักษา

#มะเร็งลำไส้ใหญ่ คือภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการ รู้ไว รักษาทัน มีโอกาสหายขาดด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจระบบทางเดินอาหาร (Colonoscopy)
เพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น