“มะเร็งปอด” แม้ไม่สูบบุหรี่ ก็เสี่ยงเป็นได้

มะเร็งปอด ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นได้! ควันบุหรี่มือสอง-กรรมพันธุ์-สูดดมสารเคมี หากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ ก็อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้!