พลัดตก ลื่นหกล้ม – ภาวะฉุกเฉินที่ผู้สูงวัยต้องระวัง!

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงได้รับอันตราย เนื่องด้วยสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงตามกาลเวลา หรือโรคประจำตัวต่างๆ ที่มีอยู่