พฤติกรรม เสี่ยง! ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เพชฌฆาตเงียบ ทำลายหัวใจ-สมอง-ไต-ตา-หลอดเลือด!!! ความดันโลหิตสูง หากปล่อยไว้นานโดยไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้อวัยวะสำคัญในร่างกายถูกทำลายในที่สุด!!