พฤติกรรมแบบนี้ เสี่ยง! มีบุตรยาก

หากคุณมีพฤติกรรมแบบนี้… ไม่ออกกำลังกาย เครียดบ่อย อายุเยอะ อ้วนไป ผอมไป ดื่มแอลกอฮอล์ อาจเพิ่มความเสี่ยง! ทำให้มีลูกยาก