ฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาแล้ว!ชาวกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมือหรือยัง?

ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง หอบหืด และอาจทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลง และยังเสี่ยงต่อมะเร็งปอดอีกด้วย