ผ่าตัดส่องกล้อง VS ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง

การผ่าตัดส่องกล้อง คือ อะไร แตกต่างจากการผ่าตัดเปิดหน้าท้องอย่างไร? มาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันทีละข้อ