ป้องกัน “Covid-19” ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

การใส่หน้ากากอนามัย วิธีในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด-19 แต่หน้ากากอนามัยที่เราใส่อยู่นั้น ใส่ถูกวิธีและช่วยป้องกันเชื้อโรคได้จริงหรือไม่?