ปัญหาสุขภาพ “ใจ” หลังติด Covid-19

นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า! กลุ่มอาการภาวะสมองล้า (Brain Fog) ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 อาจต้องเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจจากลองโควิด