ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด

ในประเทศไทย มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ย 2 คนต่อชั่วโมง โดยพบว่า 45% เป็นการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน