“ปวดไมเกรน” อยู่บ่อยๆ เพราะมีพฤติกรรมเหล่านี้ หรือเปล่า!

ปวดหัวข้างเดียว ปวดตุ้บๆ ปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไร แถมมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย “ปวดไมเกรน” บ่อยๆ เพราะมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่า!