ปวดหู เกิดจากอะไรได้บ้าง?

ปวดหูเป็นอาการเตือนหูชั้นนอกเกิดการอักเสบ อาจเกิดการติดเชื้อที่รูหู/ในช่องหู หากการได้ยินลดลง ปวดหู มีน้ำออกจากหู เสียงดังในหู รีบพบแพทย์!