ปวดหัวแบบไหนใช่ “ไมเกรน”

“ปวดหัวข้างเดียว ปวดตุ้บ ๆ บางครั้งปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไร แถมมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย” เหล่านี้คือาการเตือนของโรคไมเกรน!!!