ปวดหลังแบบนี้ ป่วยเป็นโรคอะไร!!!

ปวดหลังเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหลังอักเสบ โดยส่วในหญ่แล้วอาการปวดหลังเกิดจากพฤติกรรมของเราเอง แต่รู้หรือไม่ อาการปวดหลังสามารถบอกโรคได้!