ปวดท้องแบบไหนเสี่ยงเป็น “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

โรคกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อให้คำแนะนำและรักษา อาการปวดท้องแบบไหนเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร? รีบเช็กด่วน!