ปวดท้องข้างซ้าย ป่วยเป็นอะไรกันแน่

ภายในช่องท้อง เต็มไปด้วยอวัยวะหลายส่วน เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น ก็มักจะแสดงอาการปวดที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ ได้ เช็คสัญญาณเบื้องต้น ปวดท้องด้านซ้าย เสี่ยงเป็นอะไร? พร้อมวิธีเตรียมรับมือป้องกัน