ปรับพฤติกรรมการกิน ช่วยลดความดันโลหิตสูง!!

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับปกติได้ด้วยการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี หากไม่ต้องการเผชิญกับโรคความดันโลหิตสูง เราควรหันมาดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง