ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุบนท้องถนน!

การปฐมพยาบาล และช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ควรทำด้วยความระมัดระวัง และต้องทำอย่างถูกวิธีในการช่วยเหลือเบื้องต้น และรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด