“น้ำประปาเค็ม” มี “โซเดียม” สูง ผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยง

ค่าความเค็มน้ำประปาตอนนี้ สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยโรคไตต้องระวังอาจเสี่ยง! ไตวายได้