นี่ฉันอยู่จุดไหน? เสี่ยงสูง หรือ เสี่ยงต่ำ!!!!

ชวนมาเช็กตัวเอง ว่าคุณมีความเสี่ยง ติดเชื้อ Covid-19 มากน้อยแค่ไหน?! หากมีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจหอบ หายใจเหนื่อย รีบพบแพทย์ทันที!!