นอนหลับยาก ทำอย่างไรดี?

คนที่มีปัญหานอนไม่หลับ มากกว่า 80% แก้ปัญหาผิดจุด เพราะการพักผ่อนนั้นคือ กุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพ อย่าปล่อยให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง…