ทำงานหนักเกินไป..โรคอะไร? อาจมาเยือนได้!

ปัจจุบันพนักงานออฟฟิศอย่างพวกเรา ต้องทำงานหนักกันอย่างหนักหน่วง จนอาจละเลยการดูแลสุขภาพไป ซึ่งอาจทำให้คุณป่วยได้โดยไม่ทันตั้งตัว