ทำความเข้าใจ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “ทำหมันชาย”

การทำหมันชาย ง่ายกว่าการทำหมันหญิง โดยฉีดยาชาเฉพาะที่ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ ขั้นตอนการผ่าตัดทำหมันชายเป็นอย่างไร?