ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เพื่อป้องกันฟันผุ แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพฟันของลูก ดูแลฟัน ทำความสะอาดช่องปาก และแปรงฟันอย่างถูกวิธี และเคลือบฟลูออไรด์