ติดโซเชียลมากไป มาทำ Social Media Detox กันเถอะ!

คุณกำลังได้รับผลกระทบจากการใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่หรือไม่! ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือการทำงาน ลองมาทำ Social Media Detox กัน!