เช็กอาการ! ผู้ป่วยโควิด-19 ในแต่ละระดับสี อาการเป็นอย่างไร?

จำแนกผู้ติดเชื้อโควิด19 ตามอาการ โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง แต่ละกลุ่มมีอาการอย่างไร และต้องรักษาแบบไหน เช็กที่นี